Open Source Service en Adviesbureau Boussen

Informatiebeveiliging en Privacy

Is uw informatie voldoende beveiligd voor uw bedrijfvoering?

Informatiebeveiliging is nodig om de continuiteit van uw bedrijf te garanderen. Bijna alle bedrijven maken gebruik van geautomatiseerde processen (kassa, administratie, mailings, websites, etc.), heeft u voor uw bedrijf de juiste beveiliging?
Ook de Europese GDPR, hier Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kan voor u gelden. Dit stelt eisen aan uw processen.